Organisaties in Overschie - Netwerken

Ontdek onze 3 organisaties en initiatieven

Stichting Natuurlijk in Overschie
De stichting heeft ten doel:a. het positief ondersteunen en verder ontwikkelen van de kracht van Overschie;b. het bieden van een centraal platform waarmee uniform en efficiënt de organisatie van en de communicatie rond culturele, maatschappelijke en economische activiteiten in Overschie worden ondersteund en gestroomlijnd;c. het opzetten, implementeren en faciliteren van een centraal concept voor Overschie waarmee de sterke punten en positieve waarden van Overschie ten
OndernemersVereniging Overschie
OndernemersVereniging Overschie OVO: voor actieve ondernemers die in Overschie hun bedrijf hebben of die wonen in OverschieWij staan voor:samenwerken en daardoor meer bereikengesprekspartner voor gebiedscommissie en (gemeentelijke) overheid namens de ondernemersbetere toegang tot informatieaandacht voor veiligheid en ruimtelijke ordeninginvloed op ontwikkeling van winkelgebieden en bedrijfsterreinencentraal klankbord voor alle
Vrijwilligerscafé Overschie
Eens per maand organiseert een groep vrijwilligers het Vrijwilligerscafé. Telkens bij een andere vrijwilligersorganisatie in de buurt op locatie. Het vrijwilligerscafé is drieledig: “Samen kletsen”, zodat de vrijwilligers informeel met elkaar in contact komen, kennis en informatie uitwisselen;“Samen serieus”, het onderdeel waarbij onderwerpen worden besproken die interessant zijn voor de vrijwilligers. Dit kan aan de hand van een thema of een workshop.